SUBJECT COMBINATIONS


Class Subjects
XI & XII Arts A English, Mizo, History, Pol.Sc., Sociology
XI & XII Arts B English, Mizo, Geography, Economics, Education
XI & XII Arts C English, Mizo, Geography, History, Sociology
XI & XII Science A English, Physics, Chemistry, Mathematics, Biology or Comp.Sc
XI & XII Science B English, Mizo, Physics, Chemistry, Biology or Maths.
XI & XII Commerce English, Mizo, B.Studies, B.Maths, Accountancy, Economics.

Notes:

  1. Science ah hian Maths lak tum te chu Section A ah an awm a ngai.
  2. Science ah hian Mizo lak tum te chu Section B ah an awm a ngai.
  3. Science ah hian Section A ah Mizo Subject a awm lo.
  4. Science ah hian Maths subject a drop theih tawh a, Maths drop tum te chu Section B ah an awm a ngai.
  5. Science ah hian Maths+Bio or Maths+Comp.Sc la kawp tur chu Section A ah an awm a ngai.
  6. Science ah hian Mizo+Bio or Mizo+Maths la kawp tur te chu Section B ah an awm a ngai.
  7. Class XI Arts B leh XII Arts B a awm, Education aia Maths la duh tan Education class neih laiin Class XI Sc B leh XII Sc B a Maths class va attend thin tur a ni.